Telefon: 0049-(0)5903-217920
Faks: 0049-(0)5903-2179298
e-Posta: info@harvestpark.com

Web sitelerimizi ziyaret etmenizden dolayı mutluluk duyuyoruz. Aşağıda, Genel Veri Koruma Düzenlemesi'nin (DSGVO) 13. Maddesi uyarınca verilerinizi nasıl kullandığımız konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Sorumlu

Aşağıda gösterilen veri toplama ve işleme sorumlusu, Künye bölümünde belirtilen kişidir.

Kullanım verileri

Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, Web sitelerimizin kalitesini iyileştirmek için istatistik amacıyla geçici olarak kullanım verileri bir protokol şeklinde kaydedilir. Bu veri seti aşağıdakilerden oluşur:

 • Dosyanın talep edildiği sayfa,
 • Dosyanın adı,
 • Sorgu tarihi ve saati,
 • Aktarılan veri miktarı,
 • Erişim durumu (dosya aktarıldı, dosya bulunmadı),
 • Kullanılan Web tarayıcısı tipinin açıklaması,
 • Talepte bulunan bilgisayarın, bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde kısaltılan IP adresi.

Belirtilen protokol verileri sadece isimsiz şekilde kaydedilir.

Üçüncü şahıslara veri aktarımı

Verilerinizi, Genel Veri Koruma Düzenlemesi'nin 28. Maddesi uyarınca gerçekleştirilen bir sipariş işlemi kapsamında, sadece Web sitelerimizi işleten ve bununla bağlantılı süreçleri destekleyen hizmet sağlayıcılara aktarıyoruz. Hizmet sağlayıcılarımız, verdiğimiz talimatlara sıkı şekilde bağlıdır ve ilgili sözleşmeler yoluyla yükümlülük altındadır. Hizmet sağlayıcılar, örneğin barındırma veya Web analizi için görevlendirdiğimiz hizmet sağlayıcılar olabilir.

Çerezler

Web sitelerimizde çerezler kullanıyoruz. Çerezler, uç biriminize kaydedilen ve okunabilen küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcınızı kapattığınız an silinen oturum çerezleri ve tek bir oturumu aşan kalıcı çerezler bulunmaktadır. Çerezler, kullanılan cihazın tanınmasına olanak sağlayan veriler içerebilir. Çerezler, bir kişiyle ilişkilendirilemeyen belirli ayarlara yönelik salt bilgiler de içerir.

Web sitelerimizde, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanıyoruz. Veriler, Genel Veri Koruma Düzenlemesi'nin 6. Maddesi, 1. Fıkrası, 1 f Bendi temelinde ve kullanıcı yönetimini optimize etme veya mümkün kılma ve Web sitemizin görünümünü uyarlama amacıyla işlenir.

Tarayıcınızı, çerezlerin yerleştirilmesi hakkında bilgilendirilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde, çerezlerin kullanılması sizin için şeffaf olur. Çerezleri, ilgili tarayıcı ayarlarını kullanarak her an silebilir ve yeni çerezlerin kaydedilmesini önleyebilirsiniz. Bu durumda Web sitelerimizin optimum şekilde görüntülenmeyeceğine ve bazı fonksiyonların teknik olarak kullanılmayacağına dikkat ediniz.

Matomo

Web sitemizi ihtiyaç odaklı şekilde tasarlamak için, Matomo Web analiz aracı yardımıyla anonim kullanıcı profilleri oluşturuyoruz. Matomo, uç biriminize kaydedilen ve tarafımızca okunabilen çerezler kullanmaktadır. Bu şekilde, geri dönen kullanıcıları tanıyabiliyor ve geri dönen kullanıcı olarak sayabiliyoruz. IP adresi kısaltılmamış şekilde kaydedilmemektedir. Veriler, Genel Veri Koruma Düzenlemesi'nin 6. Maddesi, 1. Fıkrası, 1 f Bendi veya Tele Medya Yasası'nın (TMG) 15. Maddesi, 3. Fıkrası temelinde ve Web sitelerimizin farklı kullanıcılar tarafından ne sıklıkta çağrıldığını öğrenmek amacıyla işlenmektedir.

Verilerinizin işlenmesine her an itiraz edebilirsiniz. Bu amaçla lütfen aşağıdaki kutucuğa tıklayınız. Bu durumda, tarayıcınıza Matomo'nun hiçbir oturum verisini toplamamasını sağlayan bir Opt-Out çerezi kaydedilir. Çerezlerinizi silerseniz, Opt-Out çerezi de silinir ve duruma bağlı olarak bu çerezi yeniden etkinleştirmek zorunda kalabilirsiniz.

Veri güvenliği

Verilerinizi istenmeyen erişimlere karşı mümkün olan en kapsamlı şekilde korumak için teknik ve organizasyonel önlemler alıyoruz. Sayfalarımızda bir şifreleme yöntemi kullanıyoruz. Bilgileriniz, bilgisayarınızdan sunucumuza ve ters yönde internet üzerinden bir TLS şifreleme prosedürüyle aktarılmaktadır. Bunu, tarayıcınızın durum çubuğundaki kilit sembolünün kapalı olmasından ve adres satırınızın https:// ile başlamasından anlayabilirsiniz.

İletişim formu

Bir Web formu üzerinden bizimle temas kurabilirsiniz. İletişim formumuzu kullanmanız için adınıza, adresinize ve e-posta adresinize ihtiyacımız bulunmaktadır. Diğer bilgileri de verebilirsiniz, fakat vermek zorunda değilsiniz.

Veri işlemenin yasal temeli, Genel Veri Koruma Düzenlemesi'nin 6. Maddesi, 1. Fıkrası, 1 f Bendidir. Verilerinizi sadece talebinizi işlemek için kullanıyoruz.

Kullanıcı olarak haklarınız

Genel Veri Koruma Düzenlemesi, kişisel verilerinizin işlenmesi sırasında Web sitesi kullanıcısı olarak size belirli haklar tanımaktadır:

 1. Bilgi edinme hakkı (Genel Veri Koruma Düzenlemesi'nin 15. Maddesi):
  İlgili kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğine dair bir onay talep etme hakkına sahipsiniz; bu durumda, bu kişisel verileriniz ve Genel Veri Koruma Düzenlemesi'nin 15. Maddesinde ayrıntıları belirtilen bilgiler hakkında da bilgi alma hakkına sahipsiniz.
 1. Bilgilendirme ve silme hakkı (Genel Veri Koruma Düzenlemesi'nin 16. ve 17. Maddesi):
  İlgili doğru olmayan kişisel veriler hakkında anında bilgilendirme ve gerekirse, eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  Buna ek olarak, Genel Veri Koruma Düzenlemesi'nin 17. Maddesinde ayrıntıları açıklanan nedenlerden birinin mevcut olması durumunda ilgili kişisel verilerinizin anında silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz, örneğin belirtilen amaçlar için verilere artık ihtiyaç duyulmaması hâlinde.
 1. İşlemeyi sınırlama hakkı (Genel Veri Koruma Düzenlemesi'nin 18. Maddesi):
  Genel Veri Koruma Düzenlemesi'nin 18. Maddesinde belirtilen ön koşullardan birinin mevcut olması durumunda, işlemenin sınırlandırılmasını talep etme hakkına sahipsiniz, örneğin bir kontrol süresince işlemeye karşı bir itirazda bulunduysanız.
 1. Verilerin aktarılabilmesi hakkı (Genel Veri Koruma Düzenlemesi'nin 20. Maddesi):
  Genel Veri Koruma Düzenlemesi'nin 20. Maddesinde ayrıntıları belirtilen belirli durumlarda, ilgili kişisel verilerinizi yapılandırılmış, kullanılan ve makine tarafından okunabilen bir formatta alma veya bu verilerin üçüncü kişilere aktarılmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 1. İtiraz hakkı (Genel Veri Koruma Düzenlemesi'nin 21. Maddesi):
  Veriler, 6. Madde, 1. Fıkra, 1 f Bendi temelinde toplanırsa (haklı çıkarların korunması için verilerin işlenmesi), özel durumunuzdan oluşan nedenlerle, verilerinizin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Verilerin işlenmesine yönelik olarak ilgili kişinin çıkarları, hakları ve özgürlüklerini kısıtlayan, zorunlu meşru nedenlerin bulunmaması veya verilerin işlenmesinin yasal hakların müdafaası, icrası veya savunulmasını sağlamaması durumunda kişiye özel verileri işlemiyoruz.
 1. Bir denetim makamına şikayet hakkı
  Genel Veri Koruma Düzenlemesi'nin 77. Maddesi uyarınca, kendinizle ilgili verilerin işlenmesinin Veri Koruma Yönetmeliği'nin hükümlerini ihlal ettiğini düşünüyorsanız bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Şikayet hakkı, özellikle bulunduğunuz yerin, çalışma yerinizin üye devleti veya olası ihlalin gerçekleştiği yerdeki bir denetim makamında yürürlüğe sokulabilir.

İletişim Formu

Hasat makinelerimizle ilgili sorularınız mı var? Yüz yüze görüşmek için bir görüşme mi ayarlamak istiyorsunuz? Ekibimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.
Bitte geben Sie Ihren Vornamen an!

Bitte geben Sie Ihre korrekte E-Mail-Adresse ein!

Ungültige Eingabe

Bitte geben Sie Ihre Nachricht ein!